Κορυφαίες τεχνικές υπηρεσίες πλοίων, σκαφών και ξηράς!

 • Εμπορικό ναυτικό

  Εμπορικό Ναυτικό

 • Επιβατικά πλοία

  Επιβατικά πλοία

 • Πολεμικό ναυτικό

  Πολεμικό ναυτικό

 • Σκάφη αναψυχής

  Σκάφη αναψυχής

Υπηρεσίες ναυτιλίας για πλοία και πολυτελή σκάφη αναψυχής:

Γενικοί ή εξειδικευμένοι καθαρισμοί   Προκαθαρισμοί  Αποχρωματισμοί και βαφές  Τεχνικές υπηρεσίες   Καταδυτικές εργασίες

Εξέδρες

Εξέδρες εξόρυξης & Γέφυρες

Καθαρισμοί & Προκαθαρισμοί, Αποχρωματισμοί & Βαφές, Τεχνικές Υπηρεσίες

Environment

Περιβαλλοντικοί καθαρισμοί

Καθαρισμοί ακτογραμμής & θάλασσας, αντιμετώπιση οικολογικών καταστροφών

Land services

Υπηρεσίες ξηράς

Καθαρισμοί Κτιρίων & Εξωτερικών Χώρων, Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, αποχρωματισμοί, Βαφές

 

Το top