Υδροβολή

 

Aσφαλής προς τον άνθρωπο φιλική προς το περιβάλλον!

Η υδροβολή (hydroblasting) είναι μια μέθοδος η οποία επιτρέπει σε ένα έμπειρο χειριστή του εξοπλισμού από το να "χαϊδέψει" ένα ευπαθές υλικό έως να κόψει λαμαρίνα πάχους 25 εκατοστών. Η υδροβολή γίνεται με μηχανήματα τα οποία έχουν δυνατότητα λειτουργίας από χαμηλή έως εξαιρετικά υψηλή πίεση (2500 bar), με όλες τις ενδιάμεσες διαβαθμίσεις, ώστε να καθίσταται ευκολότερη η απομάκρυνση των αλάτων, σκουριών και οργανισμών που δημιουργούνται ή προσκολώνται κατά περίπτωση στις επιφάνειες των πλοίων και γενικότερα των κατασκευών.      

      

   

 

 

Το top