Σπογγοβολή

Ασφαλής προς τον άνθρωπο φιλική προς το περιβάλλον!

Η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τον καθαρισμό επιφανειών οι οποίες είναι ευαίσθητες και απαιτούν εξειδικευμένη διαδικασία καθαρισμού ώστε να αποφεχθεί ή να ελαχιστοποιηθεί η όποια φθορά τους προτιμάται για τον καθαρισμό ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες η υδροβολή ή η χρήση χημικών μέσων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον μηχανολογικό εξοπλισμό ή βραχυκυκλώματα στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Οι λόγοι που καθιστούν τη σχετικά νέα αυτή μέθοδο καθαρισμού ιδιαίτερα φιλική προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον είναι:

  • με τη χρήση της μεθόδου αυτής δεν αλλοιώνεται η επιφάνεια του μετάλλου με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν επικίνδυνα για το περιβάλλον και τον άνθρωπο κατάλοιπα.   
  • περιορίζει κατά 99% την σκόνη που δημιουργείται με την μέθοδο της αμμοβολής, με αποτέλεσμα αφενός ο εργάτης μπορεί να εργάζεται φορώντας απλό ρουχισμό, αφετέρου να αποφεύγεται η ρύπανση των περιβάλλοντων χώρων
  • επειδή χρησιμοποιεί σαν υλικό κόκκους διαφόρων ειδών από σφουγγάρι και όχι άμμο δίνει την δυνατότητα αποκομιδής του υλικού αυτού μετά τον καθαρισμό και την εκ νέου χρησιμοποίησή του για αρκετές φορές. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η πιθανή απόρριψη των καταλοίπων της αμμοβολής στην θάλασσα και συνεπώς η μόλυνσή της, καθώς κανείς δεν ελέγχει που απορρίπτονται τα κατάλοιπα της αμμοβολής.    

Ως γνωστό τα κατάλοιπα του καθαρισμού από μεθόδους όπως η αμμοβολή, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, πρέπει να συλλέγονται από πιστοποιημένες εταιρείες οι οποίες με την σειρά τους υποχρεούνται να παραδίδουν τα απόβλητα αυτά σε εταιρείεςτου εξωτερικού προς ταφή, καθώς δεν υπάρχουν εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα.         

Οπως είναι αναμενόμενο, κάποια στιγμή θα τηρηθεί η Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και στην χώρα μας και, αναπόφευκτα, και στην Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος, με αποτέλεσμα να μειωθεί σε μεγάλο βαθμό ο όγκος εργασιών καθαρισμού με μεθόδους που μολύνουν το περιβάλλον και πολλοί λιμενεργάτες να μείνουν άνεργοι. Με την νέα τεχνολογία της σπογγοβολής την οποία η εταιρεία μας φέρνει στην ζώνη του Περάματος, δίνει την λύση και στο οικολογικό πρόβλημα που υφίσταται αλλά και στη διατήρηση των θέσεων εργασίας, καθώς οι εργασίες καθαρισμού μπορούν να εκτελούνται νόμιμα χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά την υγεία των κατοίκων του Περάματος και των εργατών αλλά και χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον. Αντίστοιχα είναι τα οφέλη για τους κατοίκους και το περιβάλλον των άλλων περιοχών στην Ελλάδα όπου η Ν. Χίλιος χρησιμοποιεί τη μέθοδο της σπογγοβολής.

Εκτός από τους "βαρείς" καθαρισμούς στη βιομηχανία και τη ναυτιλία, η "στεγνή" αυτή μέθοδος (όπως και η μέθοδος της Παγοβολής) έχει και εφαρμογές σε επιφάνειες ιδαίτερα ευαίσθητες οι οποίες χρειάζονται τη μέγιστη δυνατή φροντίδα χωρίς φθορά κατά τον καθαρισμό τους, όπως είναι οι επιφάνειες ξύλου στα σκάφη πολυτελείας (π.χ. teak ξύλινο το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία με ειδικό υλικό επί δεκαετίες πρίν την χρήση του στο σκάφος), εξωτερικές επιφάνειες σκαφών πολυτελείες από αλουμίνιο, ίνες άνθρακα ή πολυμερή υλικά , εθνικά μνημεία, αγάλματα ή αρχαιολογικά αντικείμενα και κτίρια / "πολιτισμικοί θησαυροί" από μάρμαρο, μπρούντζο, πέτρα κ.λπ. υλικά κατασκευής.      

Το top