Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία Ν. Χίλιος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008 από την S.Q.S.S. (Solutions for Quality - Environmental & Shipping Safety) - αρ. Πιστοποιητικού SQSS/1027.

certificate

Το top