Μέθοδοι καθαρισμού

Η εταιρία Ν. Χίλιος δίνει ιδιαίτερη σημασία στις μεθόδους καθαρισμού οι οποίες είναι ασφαλείς για τον άνθρωπο και φιλικές προς το περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος στις επενδύσεις σε τελευταίας τεχνολογίας σχετικό εξοπλισμό και στην κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού της, ώστε να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της εντός των προβλεπομένων υψηλών διεθνών ποιοτικών προδιαγραφών, ανάλογα με τις κατά περίπτωση συνθήκες.

Οι κυριότερες μέθοδοι καθαρισμού που χρησιμοποιεί είναι:

Το top