Προκαθορισμοί

Η εταιρία Ν. Χίλιος Ε.Π.Ε. αποβλέποντας στην επέκταση των δραστηριοτήτων της σε διεθνείς αγορές, όπως αυτή των υψηλών προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η οποία χαρακτηρίζεται από έμφαση σε θέματα ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος (π.χ. Σκανδιναβία) ή της Ασιατικής αγοράς (π.χ. Μπανγκλαντές για τη διάλυση πλοίων), αντλεί τεχνολογική και επιστημονική υποστήριξη από εξειδικευμένα στελέχη και εταιρίες. Συγκεκριμένα, συνεργάζεται με τον καθηγητή κ. Γιώργο Κυνηγαλάκη, o οποίος εδρεύει στην Στοκχόλμη.

 Ο προκαθαρισμός ενός πλοίου στο βαθμό που είναι εφικτό πριν την διάλυση του έχει σαν αποτέλεσμα να αποφεύγονται οι ανάλογες αρνητικές επιπτώσεις των επιβλαβών για το περιβάλλον υλικών του όπως ο αμίαντος, τα καύσιμα, τα λιπαντικά, διάφορες μπαταρίες, μονωτικά κ.λπ.

Μετά την πρόσφατη θέσπιση διεθνών κανονισμών και την έναρξη εφαρμογής σχετικών οδηγιών των νηογνωμώνων απαιτείται η σταδιακή απομάκρυνση αυτών των επιβλαβών υλικών που έχουν εντοπισθεί σε υπάρχοντα πλοία, πριν την διάλυσή τους.

Η ανάγκη χρήσης εξειδικευμένων συνεργείων καθαρισμού και αποκομιδής αυτών των επιβλαβών υλικών κάνει την εταιρία Ν. Χίλιος ΕΠΕ πρωτοπόρο στη ναυτιλία σε αυτή τη δραστηριότητα.

Το top