Εξοπλισμός

Παρακάτω μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από τον εξοπλισμό που διαθέτει η εταιρεία μας για την παροχή υπηρεσιών οικολογικών καθαρισμών (χρήση μεθόδων υδροβολής, σπογγοβολής και παγοβολής), καθώς και για την κατά περίπτωση και υπό όρους και προϋποθέσεις χρήση της μεθόδου της αμμοβολής, χρωματισμών και βαφών, τεχνικών υπηρεσιών, αναπαλαιώσεων κτιρίων και μνημείων προς το θαλάσσιο και χερσαίο, ιδιωτικό και δημόσιο πελατολόγειό της.

Το top