Περιβαλλοντικοί καθαρισμοί

Ναυάγια

Η Ν. Χίλιος ΕΠΕ με χρήση πλωτών μέσων, δυτών και αντλιών μπορεί να αφαιρέσει καύσιμα, λιπαντικά και λοιπά κατάλοιπα από δεξαμενές ναυαγίων, καθώς και άλλα επιζήμια για το περιβάλλον υλικά όπως μπαταρίες κ.λπ.

Οικολογικές καταστροφές

Η εταιρία μας μπορεί να καθαρίσει περιορισμένης έκτασης κηλίδες πετρελαίου από τη θάλασσα και τις ακτές, οι οποίες ενδέχεται να έχουν προέλθει από ατυχήματα (ναυάγια, σύγκρουση πλοίων) ή και φυσικά αίτια όπως σεισμοί, κ.λπ.    


 

Το top