Τεχνικές υπηρεσίες και καθαρισμοί ξηράς

  • Καθαρισμοί κτιρίων & εξωτερικών χώρων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων            
  • Αποχρωματισμοί και Βαφές Κτιρίων           
  • Δημιουργία ικριωμάτων (σκαλωσιές) σε κτίρια        
  • Δημιουργία θαλάμωσης τμημάτων κτιρίων με θερμοσυστελλόμενο νάυλον για προστασία της φρεσκοβαμμένης επιφάνειας από σκόνες και για αποφυγή διαφυγής των ρύπων        
  • Κατασκευές, Μετασκευές, Επισκευές ελασμάτων και σωληνώσεων        
  • Αναπαλαιώσεις Κτιρίων            
  • Καθαρισμοί Μνημείων & Γλυπτών      

   

Το top