Υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης για εξέδρες εξόρυξης και γέφυρες

Η N. Χιλιος ΕΠΕ προσφέρει αντίστοιχες υπηρεσίες καθαρισμού, αποχρωματισμού, βαφής και τεχνικές υπηρεσίες, εκτός από το χώρο της ναυτιλίας, και για περιπτώσεις που αφορούν:

  • είτε σε εξέδρες εξόρυξης
  • είτε σε γέφυρες, κυρίως μεταλλικής κατασκευής        
     
Το top