Προκαθαρισμοί πλοίων (οικολογικοί καθαρισμοί)

Ο προκαθαρισμός ενός πλοίου στο βαθμό που είναι εφικτό πριν την διάλυση του έχει σαν αποτέλεσμα να αποφεύγονται οι ανάλογες αρνητικές επιπτώσεις των επιβλαβών για το περιβάλλον υλικών του όπως ο αμίαντος, τα καύσιμα, τα λιπαντικά, διάφορες μπαταρίες, μονωτικά κ.λπ.

Μετά την πρόσφατη θέσπιση διεθνών κανονισμών και την έναρξη εφαρμογής σχετικών οδηγιών των νηογνωμώνων απαιτείται η σταδιακή απομάκρυνση αυτών των επιβλαβών υλικών που έχουν εντοπισθεί σε υπάρχοντα πλοία, πριν την διάλυσή τους.

Η ανάγκη χρήσης εξειδικευμένων συνεργείων καθαρισμού και αποκομιδής αυτών των επιβλαβών υλικών κάνει την εταιρία Ν. Χίλιος ΕΠΕ πρωτοπόρο στη ναυτιλία σε αυτή τη δραστηριότητα.

Το top