Τεχνικές υπηρεσίες για πλοία και πολυτελή σκάφη

Δημιουργία ικριωμάτων (σκαλωσιές)

Δημιουργία ικριωμάτων (σκαλωσιές) σε όλων των ειδών τα πλοία.

Δημιουργία θαλάμωσης σκαφών

Δημιουργία θαλάμωσης σκαφών με θερμοσυστελλόμενο νάυλον για προστασία της φρεσκοβαμμένης επιφάνειας από σκόνες και για αποφυγή διαφυγής των ρύπων   

Κατασκευές, Μετασκευές, Επισκευές ελασμάτων και σωληνώσεων

 

 

Θερμομονώσεις και επιστρώσεις πλοίων και σκαφών

 
Το top