Καθαρισμοί πολυτελών σκάφων αναψυχής

YachtΗ μακρόχρονη τεχνική εμπειρία μας στον χώρο των καθαρισμών και συντήρησης πολυτελών σκαφών μας επιτρέπει να εφαρμόζουμε την απόλυτη γνώση που διαθέτουμε χρησιμοποιώντας μεθόδους καθαρισμού και συντήρησης που "σέβονται" τα πολυτελή και ακριβά υλικά κατασκευής (ειδικών προδιαγραφών και υψηλής ποιότητας) του σκάφους, (π.χ. από ξυλεία teak εμπλουτισμένη με ειδικές ουσίες επί 30 έτη, αλουμίνιο, πολυεστέρα κ.λπ.), όπως η χρήση ειδικών πιέσεων και υλικών καθαρισμού (π.χ. σπογγοβολή).

Γενικές / Βαρέως Τύπου Υπηρεσίες Καθαρισμού σκάφων αναψυχής (HEAVY DUTY CLEANING SERVICES)

1. Εξειδικευμένος Καθαρισμός Εξωτερικών (Ευαίσθητων και μη) Επιφανειών σκάφων αναψυχής (Συντήρηση και Βάψιμο)
  • Καθαρισμός καταστρωμάτων σκάφων αναψυχής
  • πλευρικές επιφάνειες σκάφων αναψυχής πάνω από την ίσαλο γραμμή (καθαρισμός / αφαίρεση σαθρών χρωμάτων και διαβρώσεων μέσω εξειδικευμένης στόχευσης)
  • ύφαλα πλοίου: καθαρισμός / αφαίρεση σαθρών χρωμάτων και διαβρώσεων μέσω εξειδικευμένης στόχευσης με υδροβολή ή αμμοβολή
  • ύφαλα πλοίου: καθαρισμός από φύκια και στρείδια, μέσω εξειδικευμένου συνεργείου δυτών όπου εφικτό
2. Απαλλαγή χώρων από επικίνδυνα αέρια (Gas Free)

Απαλλαγή χώρων από επικίνδυνα αέρια (Gas Free)

3. Καθαρισμός σε Δεξαμενές Καταλοίπων & Σεντίνες

Καθαρισμός σε Δεξαμενές Καταλοίπων & Σεντίνες πολυτελών σκαφών αναψυχής

4. Καθαρισμός Δεξαμενών Καυσίμων σκάφων αναψυχής

Εξαέρωση δεξαμενών και συλλογή καταλοίπων. Ενδελεχής καθαρισμός με ειδικά ηλεκτροστατικά υφάσματα.

5. Καθαρισμός Δεξαμενών Ερμάτων σκάφων αναψυχής (Ballast Tanks)

Καθαρισμός Δεξαμενών Ερμάτων (Ballast Tanks) ανάλογα με το τι περιέχουν (καύσιμα ή νερό)

6. Καθαρισμός εσωτερικών & εξωτερικών σωληνώσεων σκάφων αναψυχής
  • για απλό καθαρισμό / συντήρηση
  • για χρήση φλόγας / οξυγόνου
7. Καθαρισμός Βιολογικών Λυμάτων σκάφων αναψυχής (βόθροι, δίκτυα τουαλέτων, αποχέτευσης, κ.λπ.)

 Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών μας μπορούμε να αναλάβουμε, κατά περίπτωση και κατόπιν ειδικής συμφωνίας, εφόσον είναι δυνατή η τήρηση των απαραιτήτων / προβλεπομένων μέτρων ασφαλείας:

  • την αποκομιδή των καταλοίπων
  • την μετακίνηση τους με ασφαλή μέσα μεταφοράς, και
  • την ασφαλή παράδοσή τους σε ειδικά πιστοποιημένο φορέα αποδοχής των υλικών, εφόσον υπάρχει τέτοιος σε λογική απόσταση από το χώρο εργασίας

Για τις εργασίες μας εκδίδουμε σχετικά πιστοποιητικά έγγραφα.

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Καθαρισμού σκάφων αναψυχής (SPECIALIZED CLEANING SERVICES)

8. Για τις ανάγκες αποτελεσματικού καθαρισμού επιφανειών οι οποίες απαιτούν ειδικό χειρισμό λόγω ευαίσθητων συσκευών ή υλικών γίνεται χρήση ειδικών συσκευών (π.χ. συσκευής σπογγοβολής ή συνδυασμού υδροαμμοβολής, κ.λπ.) με ειδικό υλικό το οποίο ελαχιστοποιεί τη φθορά της επιφάνειας, όπως π.χ. Σπόγγος διαφόρων μεγεθών, χαλαζίας, πούδρα κ.λπ.

9. Ειδικοί καθαρισμοί ηλεκτρικών πινάκων, βοηθητικών μηχανημάτων, φίλτρων και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, με ειδικό σύστημα παγοβολής (dry ice cleaning)

Το top