Γενικοί ή εξειδικευμένοι καθαρισμοί ανά κατηγορία πλοίου και σκάφους

Vessel

Εμπορικό Ναυτικό

cruise

Επιβατικά πλοία

navy

Πολεμικό ναυτικό

yacht

Σκάφη αναψυχής

 

Το top